Werkwijze

Tijdens de coaching ligt de focus op het vergroten van jouw inzicht in je drijfveren en talenten. In het laten zien waar jouw uitdagingen liggen en ontwikkelingsmogelijkheden. Als coach reik ik niet de oplossingen aan, maar ik spoor jou aan deze ontdekkingstocht zelf te maken. Dit doe ik door jou de juiste vragen te stellen, opdrachten te geven en goed te luisteren. Hiermee wordt jouw inzicht in je gedrag, talenten en uitdagingen vergroot. Dit proces, het bevorderen van jouw zelfbewustzijn, is voor mij de kern van het coachen. Vanuit dit inzicht kom je in beweging!

Mijn werkwijze vraagt een zelfreflecterend vermogen en de bereidheid om de confrontatie met alle kanten van jezelf aan te gaan. Dit vraagt inspanning en durf om stil te staan bij het heden, terug te blikken op het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst.

Ik coach met enthousiasme, creativiteit en interesse voor jouw verhaal. Ik durf vragen te stellen en je uit te nodigen tot vertellen. Waarbij ik je uitdaag kritisch naar jezelf te kijken. Altijd met betrokkenheid en respect voor jouw vraag en proces. Ik maak daarbij gebruik van krachtige, grappige, ontroerende, uitdagende, spot-on werkvormen om je inzicht te geven in je eigen gedachten en gedrag.

Iets voor jou? Ik start altijd geheel vrijblijvend met een kosteloos kennismakingsgesprek, om samen te bekijken wat het beste aansluit bij jouw vraag.

Lees meer

Vervolg

Elk coachtraject is maatwerk. Geen computeruitdraai met oplossingen gepresenteerd. Jouw coachvraag daarbij als uitgangspunt. Het coachtraject en het resultaat van een coachtraject is daarom voor iedereen verschillend. 

Ik start altijd geheel vrijblijvend met een kennismakingsgesprek, om de wederzijdse verwachtingen te bespreken en te ervaren of er voldoende ‘klik’ is om met elkaar in zee te gaan. Wanneer we tot overeenstemming komen voor het vervolgtraject leg ik afspraken, tijdsplanning en kosten schriftelijk vast.

Is er sprake van een organisatiecontext, dan vind ik het belangrijk om een kort 3-gesprek te hebben, met de leidinggevende erbij, om de vraag en de verwachtingen te verhelderen.  

Voor de meeste coachtrajecten geldt dat 6 tot 8 gesprekken van vijf kwartier effectief is. Afhankelijk van jouw coachvraag kunnen meer of minder gesprekken nodig zijn. 

Alleen het aantal gesprekken, dat nodig is, wordt in rekening gebracht. 
Tarieven zijn opvraagbaar via het contactformulier of info@carolinevangeldercoaching.nl

Caroline van Gelder Coaching werkt volgens de Noloc gedragscode.   

Kom in beweging. Volg je hart.