Vergoedingen

Via de belastingdienst of je werkgever kan je (een deel van) de kosten vergoed krijgen.

Wat is aftrekbaar van de belasting?
Je kunt je kosten voor coaching van je inkomstenbelasting aftrekken. De drempel is € 250,- in 2018. De begeleiding moet dan gericht zijn op verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis met het oog op verwerven van inkomen. Meer informatie lees je op www.belastingdienst.nl. Vraag je belastingadviseur naar jouw situatie.

Wat betaalt je werkgever?
Je kunt je werkgever vragen (een deel van) de kosten te vergoeden. De kosten zijn voor de werkgever aftrekbaar van de belasting. Ook je werkgever heeft er belang bij dat je lekker in je vel zit of een passende andere baan zoekt.

Durf te doen wat je raakt.